A személyes adatok védelmének feltételei

  


1. Alapvető rendelkezések

 1. A személyes adatok kezelője a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban csak „GDPR”) 4. cikkének 7. pontja alapján a DanLapa s.r.o., cégjegyzékszáma 07497776, székhelye: K Žižkovu 809/7, Vysočany, 190 00, Prága 9 (a továbbiakban: „adatkezelő”).
 2. Az adatkezelő elérhetőségei:
 • cím: K žižkovu 7, Prága, 19000
 • email: info@dapeo.cz
 1. Személyes adatok: bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különös tekintettel egy meghatározott azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatokra, hálózati azonosítóra esetleg egy vagy több specifikus fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális , gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
 2. Az adatkezelő nem nevezett ki más adatvédelmi megbízottat.

 

2. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő a megrendelésének teljesítése eredményeként szerzett.
 2. Az adatkezelő feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

3. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

 1. Az adatkezelő a GDPR 22 cikkének értelmében nem végez automatikus egyéni döntést.
 2. A személyes adatok feldolgozásának jogi indokát és célját az alábbi táblázat részletezi:
Jogi indok Cél Adatok Adatok forrása Feldolgozók
A szerződés teljesítése

Megrendelés feldolgozása

Az ügyfelek személyes adatai (aktuális adatok, lakóhely) és információk a megrendelt áruról

Megrendelőlap

Alvállalkozók, levelezési szolgáltatások, cloud tárolás, szállító társaságok, fizetési kapuk

A szerződés teljesítése

Válasz a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzenetre

Ügyfél elérhetőségei

Kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail kommunikáció

Alvállalkozók, levelezési szolgáltatások

A szerződés teljesítése

Könyvelés

Az ügyfelek személyes adatai (aktuális adatok, lakóhely) és információk a megrendelt árukról

Számlák

Könyvelőiroda

Jogos érdek

E-mail megadása egy harmadik fél szolgáltatásánakcéljából

E-mail cím és információk a megrendelt árukról

Megrendelőlap

Heureka

Jogos érdek

Direkt marketing céljából (különösen üzleti üzenetek és hírlevelek küldéséhez)

Ügyfél elérhetőségei

Információk a megrendeléssel kapcsolatban

Levelezési szolgáltatások, alvállalkozó

Jogos érdek

Általános látogatás elemzés a weboldalon , szerverhibák észlelése, valamint szervercsalások és támadások megelőzése

A regisztrált felhasználók anonimizált azonosítói, például UserID, IP-címek

Felhasználói mozgás a weboldalon, regisztráció és névtelen felhasználói azonosító létrehozása, hibaoldal megjelenítése

Google Analytics, webtárhely szolgáltatás

Beleegyezés

Webmarketing és promóció

E-mailek, lehetséges ügyfelek nevei, IP-címek és egyéb műszaki azonosítók

Hírlevél űrlap, regisztrációs űrlap

Webtárhelyes cégek és szolgáltatások e-mailek küldéséhez

Beleegyezés

Vásárlói vélemény vagy termékkérdés közzététele

Vásárló neve és e-mail címe

E-mail kommunikáció és űrlap a weben

Cloud tárolás, levelezési szolgáltatások

 

 

4. Adattárolás időtartama

 1. Az adatkezelő tárolja a személyes adatokat
 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses jogviszonyok szerinti igények érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben a személyes adatok a hozzájárulás alapján vannak kezelve.
 1. A személyes adatok megőrzési időtartama után az adatkezezlő törli a személyes adatokat. 

 

5. A személyes adatok feldolgozói (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok feldolgozói azok a személyek, akik
 • résztvesznek a termékértékesítésben / szolgáltatásnyújtásban / fizetés teljesítésében a szerződés alapján, 
 • e-shop üzemeltetési szolgáltatásokkal és az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak,
 • marketing szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak.
 1. Az adatkezelőnek szándékában áll továbbítani a személyes adatokat egy harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy egy nemzetközi szervezetbe. A személyes adatok feldolgozói harmadik országokban postai szolgáltatásokat és cloud szolgáltatásokat nyújtanak. 

 

6. Az Ön jogai

 1. A GDPR-ben meghatározott feltételek alapján Önnek:
 • joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez a GDPR 15. cikke értelmében,
 • joga van a személyes adatok kijavításához a GDPR 16. cikke értelmében,
 • joga van a személyes adatok feldolgozásra vonatkozó korlátozásokhoz a GDPR 18. cikke értelmében,
 • joga van a személyes adatok törléséhez a GDPR 17. cikke értelmében,
 • joga van a személyes adatok feldolgozásának kifogásolásához GDPR 21. cikke értelmében,
 • joga van a személyes adatok adatátviteléhez a GDPR 20. cikke értelmében,
 • joga van az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásához írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő címére vagy e-mail címére a GDPR 17. cikk 2. bekezdése értelmében. 
 1. Továbbá joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették. 

7. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok tárolók papír formában történő biztosítása érdekében, különösen zárak, jelszavak és vírusirtó programok használatával.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

 

8. Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés benyújtásával megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy hozzájárulását adja az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás megjelölésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 3. Az adatkezelő jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Ezeknek a feltételeknek az új verzióját közzétesszük a weboldalon, és ezzel egyidejűleg e feltételek új verzióját elküldjük Önnek a megadott e-mail címre.

 

Ezek a feltételek hatályba lépnek 2021.03.01-én