Üzleti feltételek


I. Alapvető rendelkezések

1. A következő általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „üzleti feltételek“) adja ki:

CLOSE SHAVE s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Prága 1
Bejegyezve a prágai Városi Bíróságnál vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 310426
Cégjegyzékszám: 07951841

Elérhetőségek:

e-mail: info@dapeo.sk

www.dapeo.hu

(a továbbiakban: „eladó“)

 1. Ezek a feltételek szabályozzák az eladó és az a természetes személy kölcsönös jogait és kötelezettségeit, akik az üzleti tévékenység körén kívül fogyasztóként vagy azon belül (a továbbiakban csak „vevő“) adásvételi szerződést kötnek a rendelkezésre álló weboldalon (a továbbiakban „internetes áruház“).
 2. A szerződési feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés részét képezik. Az adásvételi szerződés különböző rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen feltételek rendelkezéseivel szemben.
 3. Ezen feltételeket alapján az adásvételi szerződés létrejön.

 II. Információk a termékekről és az árakról

 1. Az internetes áruház katalógusában az egyes termékekre vonatkozó információk, beleértve áraikat és azok főbb tulajdonságait, az egyes áruknál fel vannak tüntetve. A termékek ára tartalmazza az ÁFA-t, az összes kapcsolódó díjat és a termékek visszaküldésének költségeit, amennyiben az árukat jellegüknél fogva nem lehet a szokásos postai úton visszaszállítani. A termékek árai mindaddig érvényben maradnak, amíg az internetes áruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés megkötését egyedileg elfogadott feltételek mellett.
 2. Az internetes áruház katalógusában elhelyezett áruk prezentációja nem kötelezi az eladót az adásvételi szerződést megkötésére.
 3. Az internetes áruházban közzé van téve az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költsége is.  
 4. Az áruk vételárának esetleges kedvezményei nem vonhatók össze egymással, kivéve, ha az eladó másképp nem állapodik meg a vevővel.

 

III. Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése

 1. Az adásvételi szerződés megkötésének folyamán a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő fizeti. Ezek a költségek nem különböznek az alap díjszabástól.
 2. A vevő ilyen módon rendelheti meg az árut:
 • ügyfélszámlán keresztül, ha az internetes áruhában lett létrehozva készült
 • a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.

      3. Megrendeléskor a vevő kiválasztja az árut, az áru mennyiségét, a fizetés és a szállítás módját.

 1. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatokat. A vevő elküldi a megrendelést az eladónak a befejezem a megrendelést gombra kattintva. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele az összes kötelező adat kitöltése a megrendelőlapon, és az üzleti feltételeket elfogadása.
 1. A megrendelés kézbesítése után az eladó a vevőnek a megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazolást küld a megrendelés átvételéről. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződésnek. A visszaigazoláshoz csatolódik az eladó aktuális üzleti feltételei. A megrendelés átvételéről szóló értesítést a vevő e-mail címére lesz küldve.
 2. Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott követelmények bármelyikét az eladó nem tudja teljesíteni, a módosított ajánlatot elküldi a vevő e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ilyen esetben az adásvételi szerződést úgy jön létre, hogy a vevő megerősíti az ajánlat elfogadását az eladónak az e feltételekben meghatározott e-mail címére elküldött üzenetben.
 3. Az eladó elfogadja az összes megrendelést. A vevő mindaddig lemondhatja a megrendelést, amíg a vevő nem kap értesítést a megrendelés visszaigazolásáról az eladó részéről. A vevő a megrendelést telefonon lemondhatja az eladó telefonszámán vagy e-mail formájában, a jelen feltételekben meghatározottak szerint.
 4. Abban az esetben, ha az eladó nyilvánvaló technikai hibát követ el az termék árának az internetes áruházban történő feltüntetésekor vagy a megrendelés során, az eladó nem köteles az árut a vevőnek eljuttatni ezért a nyilvánvalóan téves árért. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról, és a módosított ajánlatot elküldi a vevőnek e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ilyen esetben az adásvételi szerződést az eladó e-mail címére a vevő elfogadásának megerősítésével jön létre.

 IV. Felhasználói fiók

 1. A vevő az internetes áruházban történő regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet a fiókjához. A vevő megrendelheti az árut az akár ebből a fiókból is. A vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.
 2. A vevő a fiókjában történő regisztrációkor és árucikkek megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és valóságosnak megfelően megadni. A vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A vevő által az fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
 3. A vevőnek a fiókjához való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni a hozzáféréshez szükséges információkat. Az eladó nem vállal felelősséget a fiók harmadik fél általi visszaélésért.
 4. A vevő nem jogosult harmadik feleknek engedélyezni a fiók használatát.
 5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő már nem használja azt vagy ha a vevő megsérti az adásvételi szerződés vagy a jelen szerződési feltételek szerinti kötelezettségeit.
 6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különösen akkor, ha az eladó hardver - és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása zajlik vagy egy harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása zajlik.

 

V. Fizetési feltételek és termékszállítás

A termék árát és a termékek adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vevő a következő módszerekkel fizetheti ki:

A vevő a vételárral együtt köteles megtéríteni az eladónak a termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összeget.

 1. Készpénzben történő fizetés esetén a vételár a termék átvételét követően fizetendő. Készpénzben történő fizetés esetén a vételár a termék átvételét követően fizetendő. 
 2. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor az adott összeget jóváírják az eladó bankszámláján.
 3. Az eladó nem követel semmilyen előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. A vételár kifizetése a termék elküldése előtt nem előleg.
 4. A törvény szerint az eladó köteles nyugtát adni a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett bevételt az adóhatóságnál online, műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül nyilvántartásba venni.
 5. A termék a vevőhöz van szállítva:
 • a megrendelésben megadott címre,
 • átvevőhelyek alapján a vevő által megadott címre.
 1. A szállítási mód kiválasztása a termék megrendelése során történik.
 2. A termék szállításának költségeit, feladásának és átvételének módjától függően, a vevő megrendelésében és az eladó a megrendelés visszaigazolásában határozódik meg. Abban az esetben, ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján történik, a vevő viseli az e szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket is.
 3. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, akkor a vevő köteles a terméket a kézbesítésnél átvenni. Abban az esetben, ha a vevő részéről bizonyos okból szükséges a terméket többször vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szállítani, a vevő köteles megfizetni a termék ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, ill. egy másik kézbesítési módszerrel kapcsolatos költségeket is.
 4. A termék átvétele után a szállítótól, a vevő köteles ellenőrizni a termék csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítót. A csomagolás, vagy a termék sérülésének megállapítása esetén, a vevő nem köteles átvennie azt.
 5. Az eladó köteles számlát kiállítani a vevőnek. A számlát a termék átvételét követően a vevő e-mail címére lesz elküldve.
 6. A vevő úgy szerzi meg a termékek tulajdonjogát, hogy megfizeti a termék teljes vételárát, beleértve a szállítási költségeket is.
 7. Az áru véletlen megsemmisüléséért, megrongálódásáért vagy elvesztéséért a felelősség az áru átvételének időpontjában vagy abban a pillanatban a vevőre hárul, amikor a vevő köteles volt átvenni a terméket, de ezt nem az adásvételi szerződés megsértésével tette.

 

VI. Szerződéstől való ellálás

 1. Az a vevő, aki fogyasztóként üzleti tévékenységén kívül kötött adásvételi szerződést, jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.
 2. A szerződéstől való elállás időtartama 14 nap
 • a termék átvételének napjától kezdve,
 • az utolsó termék átvételének napjától, ha a szerződés tárgya többféle termék vagy több rész átadása,
 • az első termékszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya rendszeresen ismételt termékszállítás.
 1. Többek között a vevő nem állhat el az adásvételi szerződéstől:
 • a szolgáltatások nyújtásról van szó, amennyiben azokat a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől,
 • olyan termék értékesítésről vagy szolgáltatás nyújtásról van szó, amelynek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amelyek a szerződés felmondásának időszaka alatt fordulhatnak elő,
 • az olyan alkoholtartalmú italok értékesítéséről, amelyet csak harminc nap elteltével lehet kiszállítani, és amelynek ára az eladó akaratától független pénzügyi piaci ingadozásoktól függ,
 • a vevő vagy személyes kívánságának megfelelően módosított termékek átadásáról van szó,
 • romlandó áruk, valamint olyan termékek szállítása, amelyeket a szállítás után visszavonhatatlanul összekevertek más termékekkel,
 • termékek szállítása zárt csomagolásban, amelyet a vevő eltávolított a csomagból, és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni,
 • audio- vagy videofelvétel vagy számítógépes program szállítása, ha megsérült az eredeti csomagolásuk,
 • újságok, folyóiratok vagy magazinok kézbesítése,
 • digitális tartalom kézbesítése, ha azt nem kézzelfogható adathordozón szállították, és a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával kézbesítették az elállási idő lejárta előtt, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ilyen esetben nincs joga a szerződéstől való elállásra,
 • a Ptk.-ban meghatározott egyéb esetekben.
 1. Az elállási időszak betartása érdekében a vevőnek elállási nyilatkozatot kell küldenie az elállási határidőn belül.
 2. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő felhasználhatja az eladó által biztosított szerződéstől való elállási űrlapot. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő elküldi az eladó e feltételekben megadott szállítási címére. Az eladó azonnal megerősíti a vevőnek az űrlap átvételét.
 3. A vevő, aki elállt a szerződéstől köteles a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszajutattni a terméket az eladónak. A vevő viseli a termék az eladóhoz történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha a terméket jellegüknél fogva rendes postai úton nem lehet visszaküldeni.
 4. Ha a vevő eláll a szerződéstől, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül, akkor az eladó visszafizeti neki a pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, amelyet tőle kapott. Az eladó a pénzt más módon csak akkor fizeti vissza a vevőnek, ha a vevő ebbe beleegyezik, és ha nem merül fel további költség.
 5. Ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb visszaszállítási módszert választotta, az eladó megtéríti a vevőnek a költségeit a legolcsóbb ajánlott termék szállítási módnak megfelelő összegben.
 6. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszafizetni a pénzt a vevőnek, mielőtt a vevő visszajuttatná a terméket vagy bebizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.
 7. A vevőnek vissza kell adnia a terméket az eladónak, és amennyiben lehetséges az eredeti csomagolásban. Az eladónak jogában áll egyoldalúan levonni a terméken okozott kár megtérítésének költségeit a vevő által visszaigénylt összegből. Akár 30%-ig.
 8. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a készlet eladása, a termék hozzáférhetetlensége miatt, vagy amikor annak gyártója, importőre vagy szállítója megszakította a termék gyártását vagy behozatalát. Az eladó a megrendelésben megadott e-mail címen keresztül haladéktalanul tájékoztatja a vevőt, és az adásvételi szerződésről való elállástól számított 14 napon belül visszafizeti a pénzt, beleértve a szerződés alapján tőle kapott szállítási költségeket is, ugyanolyan vagy más módon.
 9. Elállás esetén az eladó 630 Ft-ot összeget követel vissza minden egyes termék kiszállítással kapcsolatos költségéért a vevőtől.

 

VII. Hibás teljesítés jogkövetkezményei

 1. Az eladó felelős a vevő felé, hogy a termékek hibátlanok legyenek az átvételükkor. Különösen az eladó felelős a vevő felé, hogy abban az időszakban, amikor a vevő átvette a terméket
 • a termékek rendelkeznek a felek által megállapodott jellemzőkkel, és megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, vagy amelyekkel a vevő a termék jellegére lehet számítani,
 • a termékek alkalmasak az eladó által a használatukra kijelölt célokra, vagy amelyre általában ilyen típusú terméket használnak,
 • a termékek minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg,
 • a termékek megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben vannak, és a termékek megfelelnek a jogi előírásoknak.
 1. Az eladónak kötelezettségei vannak a hibás teljesítéssel szemben, legalábbis olyan mértékben, ameddig a hibás teljesítés fennáll. A vevő egyébként érvényesítheti a terméknél fellépő hibákhoz való jogát az átvételétől számított huszonnégy hónapon belül.
 2. Ha más jogszabályokkal összhangban a termék felhasználásának időtartama szerepel az eladott terméken, annak csomagolásán, a mellékelt használati útmutatókban vagy a reklámban, a minőségi garanciára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A minőség garantálásával az eladó vállalja, hogy a termék egy bizonyos ideig alkalmas lesz a szokásos rendeltetésszerű használatra vagy megőrzi megszokott tulajdonságait és jellemzőit. Ha a vevő jogosan vonja felelősségre az eladót a termék hibája miatt, akkor a hibás teljesítéstől kezdve a jogok gyakorlásának időszaka vagy a jótállási időszak nem telik, amely alatt a vevő nem használhatja a hibás terméket a rendeltetésszerű célra.
 3. Az üzleti feltételek előző bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak azokra a termékekre, amelyeket alacsonyabb áron adtak el olyan hibáért, amiért az alacsonyabb árban állapodtak meg, a szokásos használata által okozott elhasználódásért, használt termék olyan hibáért, amely megfelel a termék használatának vagy elhasználódásának mértékének, amikor a vevő átveszi vagy ha az a termék jellegéből következik. A hibás teljesítésből eredő jog nem illeti meg a vevőt, ha a termék átvételét megelőzően tudta, hogy a terméknek hibája van vagy ha a vevő maga okozta a hibát.
 4. Hiba esetén a vevő panaszt nyújthat be az eladóhoz és kérheti
 • új termék cseréjét
 • termék javítását,
 • arányos kedvezményt a vételárból,
 • elállást a szerződéstől.
 1. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől,
 • ha a terméknek lényeges hibája van,
 • ha a terméket a megismétlődő hiba következtében vagy a jávítás utáni hiba miatt nem lehet megfelelően használni,
 • a termék nagyobb számú hibája esetén.
 1. Lényeges szerződésszegés az, amelyet a fél már a szerződés megkötésekor tudott vagy tudnia kellett volna, hogy a másik fél ennek a tudatában nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna a jogsértést.
 2. Kisebb szerződésszegést jelentő hiba esetén (függetlenül attól, hogy a hiba orvosolható vagy helyrehozhatatlan) a vevő jogosult a hiba kiküszöbölésére vagy a vételár arányos kedvezményére.
 3. Ha a javítás után többször is kijavítható hiba lép fel (általában ugyanannak terméknek a harmadik ugyanazon hibája vagy egy negyedik más hiba merül fel), vagy ha az áruknak sok hibája van (általában legalább három hiba egyidejűleg), akkor a vevőnek joga van követelni kedvezményt a vételárból, termékcserét, vagy elállást a szerződéstől.
 4. Panasz benyújtásakor a vevő köteles tájékoztatni az eladót, hogy melyik jogát akarja gyakorolni. A választás megváltoztatása az eladó beleegyezése nélkül csak akkor lehetséges, ha a vevő kérte egy helyrehozhatatlannak bizonyuló hiba kijavítását. Ha a vevő időben nem gyakorolja valemelyik a jogát a lényeges szerződésszegés esetén, akkor ugyanolyan jogai vannak, mint a kisebb szerződésszegés esetén.
 5. Ha a termék javítása vagy cseréje nem lehetséges, a szerződéstől való elállással alapján a vevő követelheti a vételár teljes visszatérítését.
 6. Ha az eladó bebizonyítja, hogy a vevő az átvétel előtt tudott a termék hibájáról vagy azt maga okozta, az eladó nem köteles eleget tenni a vevő követelésének.
 7. A vevő nem hivatkozhat árengedményre olyan okból, amiért a terméket leértékelték.
 8. Az eladó köteles a panaszt elfogadni bármely olyan létesítményben, ahol a panaszt el lehet fogadni, vagy a székhelyén, esetleg a telephelyén. Az eladó köteles írásbeli visszaigazolást adni a vevőnek arról, hogy a vevő mikor élt a jogával, mi a panasz tartalma és milyen panaszkezelési módot igényel a vevő, valamint meg kell erősíteni a vevő kezelésének időpontját és módját, ideértve a javítás és időtartam megerősítését, vagy írásbeli indoklást, esetleg a panasz elutasításáról értesíteni a vevőt.
 9. Az eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazott azonnal, összetett esetekben 3 munkanapon belül dönt a panaszról. Ez az időszak nem tartalmazza a termék hibájának szakmai értékeléséhez szükséges időt. A panaszokat, beleértve a hibák kiküszöbölését, haladéktalanul, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül kell orvosolni, kivéve, ha az eladó és a vevő hosszabb időtartamban egyezik meg. Ennek az időtartamnak a hasztalan lejárása lényeges szerződésszegésnek minősül, aminek következtében a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A követelés pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor a vevő akaratának kifejezése (a hibás teljesítés jogának gyakorlása) megtörténik az eladóval szemben.
 10. Az eladó írásban tájékoztatja a vevőt a panasz eredményéről.
 11. A hibás teljesítés joga nem illeti meg vevőt abban az esetben, ha a vevő a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás vagy ha a vevő maga okozta a hibát.
 12. Indokolt panasz esetén a vevőnek joga van a panasszal kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére. A vevő ezt a jogát az eladótól a szavatossági idő lejárta után egy hónapon belül gyakorolhatja, ellenkező esetben a bíróságnak nem kell ezt elismerni.
 13. A vevő választhat a panasz orvoslásának módjáról.
 14. A hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos szerződő felek jogait és kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezései szabályozzák.

VIII. Kézbesítés

 1. A szerződő felek minden írásbeli levelet elektronikus levél formájában továbbíthatnak egymásnak.
 2. A vevő elektronikus levelet küld az eladónak a jelen feltételekben megadott e-mail címre. Az eladó elektronikus levelet küld vevőnek a fiókjában, megrendelésben megadott e-mail címre.

IX. Személyes adatok

 1. A vevő által az eladóval együttműködve nyújtott minden információ bizalmas, és ennek megfelelően kezeli. Hacsak a vevő írásos engedélyt nem ad az eladónak, az eladó a vevő adatait csak a szerződés teljesítésére használhatja fel, kivéve azokat az e-mail címeket, amelyekre kereskedelmi kommunikáció küldhető, mivel ezt az eljárást a törvény megengedi hacsak kifejezetten nem utasítják el. Ezek az üzenetek csak hasonló vagy kapcsolódó termékekre vonatkozhatnak, és bármikor le lehet róluk iratkozni (levél, e-mail küldésével vagy a kereskedelmi üzenetben található linkre kattintva). Az e-mail cím erre a célra a szerződő felek közötti utolsó szerződés megkötésétől számított 3 évig megőrzödik.
 2. Részletesebb információt az adatok védelméről az Adatvédelmi irányelvekben talál.

 

 X. Peren kívüli vitarendezés

 1. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság feladata, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Cégjegyzékszám: 000 20 869, URL cím: https: //adr.coi.cz/cs. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen felhasználható az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés szerinti viták rendezésére.
 2. Európai Fogyasztói Központ Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, url cím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az 524/2013 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kapcsolattartó pont. Az Európai Parlament és a Tanács (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004 (EK) rendelet és a 2009/22 (EK) irányelv (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) módosításáról.
 3. Az eladó a vállalkozói engedély alapján jogosult a termékeket értékesíteni. A vállalkozói engedélyeket ellenőrzését az illetékes hivatal végzi a kompetenciája keretein belül. Korlátozott mértékben a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. szóló törvény betartását is.

 

XI. Záró rendelkezések

 1. Az eladó és a vevő közötti minden megállapodásra a Cseh Köztársaság törvényei az irányadók. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogi szabályozásból eredő jogait.
 2. A vevő vonatkozásában az eladót semmilyen magatartási kódex nem köti a Ptk. rendelkezései értelmében.
 3. Minden jog a weboldal eladóját illeti meg ide tartozik: szerzői jogok, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, videók, grafika, védjegyek, logók és egyéb tartalmakat és elemeket. Tilos a weboldal vagy annak bármely részének másolása, módosítása vagy egyéb használata az eladó beleegyezése nélkül.
 4. Az eladó nem vállal felelősséget az internetes áruház harmadik fél általi beavatkozásából eredő hibákért vagy annak nem rendeltetésszerű használatának eredményeként. Az internetes áruház használata során a vevő nem használhat olyan eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé teheti számára vagy harmadik felek számára, hogy beavatkozhassanak a működésébe, esetleg használhassák az internetes áruházat vagy más részeit oly módon, hogy az ellentétes legyen annak céljaival.
 5. A vevő ezennel vállalja a körülmények változásának kockázatát a Ptk. értelmében.
 6. Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja.
 7. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ezek a rendelkezések nem érintik azon üzleti feltételeket, amelyek ezen dokument előző verziójaként jött létre, és a vevő és az eladó közötti jogokat és kötelezettségeket szabályozzák. A szerződési feltételekhez csatolt egy formanyomtatvány a szerződéstől való elálláshoz.

 

Kiegészítés az üzleti feltételeihez a nagykereskedelemmel kapcsolatban

 

 1. Bevezető rendelkezések

A nagykereskedelmi megrendelések 50 vagy annál nagyobb tételnek felelnek meg.

1.1. Az üzleti feltételek meghatározzák a szerződő felek alapvető jogait és kötelezettségeit, amikor termékek adásvételi szerződését vagy más, itt felsorolt ​​szerződés típusokat (a továbbiakban együttesen: „szerződés“) kötnek meg a webes felületen keresztül.

1.2.  Az üzleti feltételek rendelkezései a szerződés elengedhetetlen részét képezik. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről a szerződésben lehet megállapodni. A szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az üzleti feltételekkel szemben. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. A szerződő felek jogaira és kötelezettségeire mindig azoknak az üzleti feltételeknek a szövege az irányadó, amelyekben azok felmerültek. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a Panaszkezelési eljárás, a webes felület használatának feltételei [A1], valamint a webes felületen meghatározott feltételek és utasítások szabályozzák, különösen az adásvételi szerződés megkötésekor. Az itt nem szabályozott esetekben a szerződő felek jogviszonyát jogszabályok szabályozzák, különös tekintettel a módosított Ptk. rendelkezései.

1.3. A szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelven készültek. A szerződés magyar nyelven is megköthető, kivéve, ha a felek kifejezetten megállapodnak egy másik nyelvben.

1.4. Ezek a feltételek azokra a vevőkre vonatkoznak, akik vállalkozók vagy jogi személyek. Ezek a feltételek nem vonatkoznak a fogyasztóval kötött szerződésekre, hanem a kis- és nagykereskedelemre. Azokban az esetekben, amelyeket ezen nagykereskedelmi üzleti feltételek nem szabályoznak, azoknál az általános üzleti feltételek a mérvadóak.  

1.5. A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy elolvasta ezeket a feltételeket és az általános üzleti feltételeket, amelyek a kis- és nagykereskedésre vonatkoznak.

 1. Megrendelés és szerződéskötés

2.1. A webes felület tartalmazza a termékek listáját, beleértve az egyes részek fő tulajdonságainak leírását. A termékek webes felületen történő bemutatása informatív jellegű, és nem az eladó javaslata a szerződéskötés a Ptk. bekezdésében foglaltak értelmében. A szerződés megkötéséhez a vevőnek el kell küldenie a megrendelést, és ezt a megrendelést az eladónak el kell fogadnia.

2.2. A vevő a megrendelést a webes felületen keresztül, telefonon vagy e-mail formájában hozhat létre. A megrendelésnek mindig tartalmaznia kell a megrendelt termék pontos nevét (vagy a termék numerikus megnevezését), annak számát, a választott fizetési és szállítási módot és a vevő elérhetőségeit (név és vezetéknév vagy cégnév, azonosító szám, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím).

2.3. Az eladó nem köteles megerősíteni a beérkezett megrendelést. A meg nem erősített megrendelés nem kötelezi az eladót. Az eladó jogosult ellenőrizni a megrendelést, ha kétség merül fel a megrendelés valódiságával és komolyságával kapcsolatban, akkor az eladó elutasíthatja az ilyen megrendelést.

2.4. A szerződés akkor jön létre, amikor a vevő megkapta a megrendelését. Ha a megrendelés nincs elfogadva, a szerződés akkor jön létre, amikor a vevő kifizeti a teljes vételárat.

2.5. A megrendelés vevő általi lemondása esetén az eladó jogosult a termék árának 50%-ra.

2.6. A vevő igényelhet mintát. 100 darab feletti megrendelés esetén a vevő jogosult ingyenes mintát kérni.

2.7. Azok a termékek, amelyek fényképeit "illusztrációs fényképeknek" neveznek, a vevő köteles kérni a termék eredeti fényképét az eladótól. Ha ezt elmulasztja, az eladó nem felelős a termék és az "illusztrácós fénykép" közötti eltérésekért.

2.8.  Az eladó köteles a termék mintáját átadni a vevőnek, ha ezt kéri.

 

 1. Szállítási feltételek

3.1. Az eladó köteles a terméket a vevőhöz az előre egyeztetett módon, megfelelően csomagolva és a szükséges dokumentumokkal ellátva szállítani. A szükséges dokumentumok különösen a használati útmutatók, az igazolások és a termék átvételéhez és használatához szükséges egyéb dokumentumok. Ha másképp nincs megegyezve, akkor az eladó a dokumentumokat cseh nyelven szolgáltatja.

3.2. A szerződő felek megállapodása alapján az eladó megszervezheti a vevő számára a termék szállítását és annak biztosítását a szállítás időtartama alatt. A vevő köteles megfizetni a szállítás és a biztosítás árát a szállító érvényes tarifája szerint. A termék átadása a vevőnek a termék átadásának minősül az első szállítónak. A termék átadásakor a termék károsodásának kockázata áthárul a vevőre.

3.3. A termék átvételét megelőzően a vevő köteles ellenőrizni a termék csomagolásának sértetlenségét, és minden hibáról haladéktalanul értesíteni a szállítót. A hibákról jegyzőkönyv íródik. Ha nem íródik protokoll a hibáról, a vevő elveszíti az áru sérült csomagolásából eredő jogait.

3.4. A termék átvételét követően a vevő azonnal köteles ellenőrizni az terméket, különösen köteles ellenőrizni a megrendelt termék számát és azok teljességét. Meg nem felelés esetén köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a termék átvételétől számított 2 munkanapon belül értesíteni az eladót. A vevő köteles a feltárt hibákat megfelelő módon dokumentálni és ezt a dokumentációt a hiba bejelentésével együtt elküldeni az eladónak.

 1. Fizetési feltételek

4.1. A vevőnek lehetősége van arra, hogy a webes felületen felsorolt ​​vagy az alább felsorolt ​​módok bármelyikében külön megegyezett módon mellett megfizesse a termékek vételárát az eladónak: 

 • utalással az eladó bankszámlájára a termék átadása előtt (a fizetési utasításokat a megrendelés visszaigazolásában lesznek közölve Önnel);
 • bankkártyás fizetéssel

Az eladó jogosult a termék átadását követően nem engedélyezni az termék megfizetését. Ezt a fizetési módot rendszerint a törzsvásárlók számára van fenntartva. Eltérő megállapodás hiányában a számla a termékhez lesz mellékelve a szállítólevéllel együtt. 

Készpénzben történő fizetés esetén az ár a termék átvételét követően fizetendő. A termék átadása előtti készpénz nélküli fizetés esetén a termék árának érvényessége egyénileg, közös megegyezéssel határozzuk meg. A készpénz nélküli fizetés esetén az eladó figyelembe veszi a vevő esetleges korábbi megrendeléseit és fizetési morálját. A vevő fizetési kötelezettsége nem készpénzes fizetés esetén akkor teljesül, amikor az adott összeg jóváíródik az eladó bankszámláján.

4.2. A jelen feltételekben foglalt kötelezettségek be nem tartása esetén az eladó késedelmi kamatot számíthat fel a vevőnek a késedelem minden egyes napjára az esedékes összeg 0,5%-ában. Az eladó jogát a vevő késése miatt a neki okozott kár megtérítéséhez nem érinti.

4.3. Abban az esetben, ha a vevő késik a termék árának megfizetésével, az eladó jogosult az egyéb megállapodás szerinti termékszállításokat is felfüggeszteni a vevő összes esedékes kötelezettségének megfizetéséig.

4.4. A termékért cseh koronában (CZK) is lehet fizetni.  

 

 1. A szerződéstől való elállás

5.1. Amíg a terméket a vevő nem veszi át, az eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ilyen esetben az eladó visszatéríti a vevőnek a vevő által már befizetett vételárat a vevő által erre a célra közölt számlára (ha a vevő az elállástól számított 5 napon belül nem értesíti az eladót).

5.2. Az eladó akkor is jogosult elállni a szerződéstől, ha a vevőnek a termék vételárának kifizetése több mint 4 héten keresztül késik.

5.3. A vevő jogosult elállni a szerződéstől, ha az eladó a megbeszélt szállítási időponttól számított 4 hétnél tovább késik a termék szállításával.

5.4. A vevő nem jogosult elállni a szerződéstől a megfelelően, időben és hibátlanul leszállított termékek esetében. Az egyetlen kivétel az eladási ár legfeljebb 30%-ának megfelelő, közös megegyezéssel történő vásárlás.

5.5. A szerződéstől el kell állni írásban, elektronikus úton kötött szerződések esetén pedig elektronikus úton is lehetséges. A szerződéstől való elállás az elállási értesítésnek a másik fél részére történő kézbesítésével lép érvénybe.

5.6. Ha a termékkel együtt ajándékot is kapott a vevő, az ajándékozási szerződés hatályát veszti, ha bármelyik szerződő fél eláll a szerződéstől. Ami azt jelenti, hogy a vevő köteles visszaadni azt is a termékkel együtt.

5.7. A vevő nem jogosult elállni a szerződéstől azoktól a termékektől, amelyeket a weboldalról a termékleírás szerint rendelt meg. Abban az esetben, ha a vevő nem kért "mintát", teljes felelősséget vállal az átvett termékért, amelyeket a termékleírás szerint lettek kiszállítva. Főleg olyan termékekről van szó, amelyek "illusztrációs fényképeket" tartalmaznak a termékleírásban.

 

 1. Hibás teljesítésből eredő jogok

6.1.  A hibás teljesítésből és a szavatossági felelősségből eredő jogok gyakorlásának feltételeit az eladó Panaszkezelési eljárása szabályozza.

 

 1. Üzleti titkok védelme és az eladó kereskedelemi politikája

7.1. A szerződés és annak teljesítésének során a vevőnek bizalmasan megjelölt vagy bizalmas információk juthatnak birtokába. A vevő különösen a következő információkkal kapcsolatban a következő módon kötelezi el magát:

 • bizalmasan fogja kezelni azokat;
 • az eladó beleegyezése nélkül nem továbbítja őket egy másik személynek/félnek;
 • nem használja fel azokat a szerződés teljesítésén kívül más célokra;
 • nem használható kárt okozó módon.

7.2. A vevő továbbá elkötelezi magát, hogy az eladó beleegyezése nélkül nem készít másolatokat az átadott dokumentumokról.

 

 1. Záró rendelkezések

8.1. Ha a webes felület használatához kapcsolódó kapcsolat vagy a szerződés által létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a jogviszonyt a cseh jog szabályozza.

8.2. Ha az üzleti feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelenné, hatástalanná vagy alkalmazhatatlanná válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége, eredménytelensége vagy alkalmazhatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A szerződés vagy az üzleti feltételek változásai és kiegészítései írásos formát igényelnek.

8.3. A nagykereskedelmi megrendelést mindig a weboldalon keresztül kell létrehozni. A nagykereskedelemnek tekintett megrendelésekre a nagykereskedelmi üzleti feltételek az irányadók.

Ezek az üzleti feltételek hatályba lépnek 2021.4.1-jétől.